Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práca je zameraná na zistenie faktorov vplyvu na rozhodovanie sa spotrebiteľa pri kúpe vybraných tovarov alebo služieb.

There are no limitations of the topic