Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komodite
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Martin Richter, PhD.
Summary:
Práca sa zaoberá vplyvom vybraného druhu dane na dopyt. Súčasťou práce je odhad dopytu bez daňového zaťaženia a dopytu, ktorý je ovplyvnený daňovou politikou štátu.

There are no limitations of the topic