Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Dlhovekosť dojčiacich kráv mäsového dobytka na Slovensku
State of topic:
approved (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Genetics and Animal Breeding Biology - FAaFR
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Chov dojčiacich kráv bez trhovej produkcie mlieka sa najviac približuje prirodzenému spôsobu života zvierat. Kravy sú chované spolu s teľatami a dojčia ich počas celej laktácie. Pri tomto systéme chovu zohráva významnú ekonomickú úlohu dlhovekosť kráv. Zvyšujúca sa dlhovekosť matiek znižuje náklady spojené so zaraďovaním nových zvierat do stáda. Cieľom práce bude zhodnotiť dlhovekosť dojčiacich kráv mäsového dobytka a popísať faktory, ktoré ju ovplyvňujú dostupnými matematicko-štatistickými metódami.

There are no limitations of the topic