Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv produkčných a reprodukčných ukazovateľov na dlhovekosť kráv mäsových plemien hovädzieho dobytka chovaných na Slovensku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Eva Strapáková, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Eva Strapáková, PhD.
Abstrakt: Dlhovekosť sa zaraďuje medzi nepriame úžitkové vlastnosti. Významne ovplyvňuje ekonomiku podniku znižovaním nákladov na zaraďovanie nových zvierat do stáda. Cieľom práce bude zistiť vplyv vybraných produkčných a reprodukčných ukazovateľov na dlhovekosť kráv mäsových plemien chovaných na Slovensku pomocou metódy Survival analysis.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MZV manažment živočíšnej výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.