Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv produkčných a reprodukčných ukazovateľov na dlhovekosť kráv mäsových plemien hovädzieho dobytka chovaných na Slovensku
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Eva Strapáková, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology - FAaFR
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eva Strapáková, PhD.
Summary: Dlhovekosť sa zaraďuje medzi nepriame úžitkové vlastnosti. Významne ovplyvňuje ekonomiku podniku znižovaním nákladov na zaraďovanie nových zvierat do stáda. Cieľom práce bude zistiť vplyv vybraných produkčných a reprodukčných ukazovateľov na dlhovekosť kráv mäsových plemien chovaných na Slovensku pomocou metódy Survival analysis.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FAR Farming
B-MZV Management od Animal Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.