Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Obsah ortuti vo vybraných druhoch orechov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.
Abstrakt: Orechy sú charakteristické svojím vysokým obsahom bielkovín, nenasýtených mastných kyselín, vitamínov B,vitamínu E minerálov a stopových prvkov. Toxický ťažký kov je relatívne hustý kov alebo polokov, ktorý je známy svojou potenciálnou toxicitou hlavne v súvislosti so životným prostredím. Tento termín sa vzťahuje najmä na kadmium, ortuť, olovo a arzén.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.