Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojoch
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Radovan Stanovič, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Radovan Stanovič, PhD.
Abstrakt: Skupina ťažkých kovov patrí medzi kontaminujúce látky životného prostredia. Tento pojem sa spája najčastejšie s rizikovými prvkami, ktoré znečisťujú ovzdušie, pôdu, vodu a majú nežiaduce toxické účinky pre človeka. Pochádzajú z antropogénnych a prírodných zdrojov. K antropogénnym zdrojom patrí priemysel, baníctvo prostredníctvom ktorých sa kontaminuje životné prostredie a takýmto spôsobom sa môžu dostať do potravinového reťazca.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.