Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Radovan Stanovič, PhD.
Abstrakt:
Podpovrchová voda je prírodný zdroj, nachádzajúci sa pod povrchom zeme. Studne sa delia podľa účelu využitia a technického prevedenia. Sledovanie možné zdroje znečistenia, úpravu okolia, kde okolie nemá byť znečistené. Charakterizácia pitnej vody, ktorá je zabezpečovaná prednostne zo zdrojov podzemných vôd a musí vyhovovať zmyslovým požiadavkám konzumenta, jej senzorické ukazovatele sú zákal, farba, chuť a pach a vybrané ukazovatele kvality pitnej vody.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.