Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Hodnotenie potenciálu obilnín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. D
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Abstrakt: V podmienkach maloparcelových poľných pokusov a nádobových pokusov s obilninami sa budú počas vegetácie aplikovať roztoky solí obsahujúce selén. Zámerom práce je optimalizácia termínu, dávky, formy a spôsobu aplikácie selénu vo vzťahu ku zmenám na kvantite a kvalite dopestovaných úrod obilnín.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AVR agrochémia a výživa rastlín