Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Hodnotenie potenciálu obilnín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. D
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Summary: V podmienkach maloparcelových poľných pokusov a nádobových pokusov s obilninami sa budú počas vegetácie aplikovať roztoky solí obsahujúce selén. Zámerom práce je optimalizácia termínu, dávky, formy a spôsobu aplikácie selénu vo vzťahu ku zmenám na kvantite a kvalite dopestovaných úrod obilnín.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AVR Agrochemistry and Plant Nutrition