Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hodnotenie potenciálu obilnín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. D
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Abstrakt: V podmienkach maloparcelových poľných pokusov a nádobových pokusov s obilninami sa budú počas vegetácie aplikovať roztoky solí obsahujúce selén. Zámerom práce je optimalizácia termínu, dávky, formy a spôsobu aplikácie selénu vo vzťahu ku zmenám na kvantite a kvalite dopestovaných úrod obilnín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AVR agrochémia a výživa rastlín