Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nutričná a chemoprotektívna hodnota sóje
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt: Jednou z najpestovanejších strukovín vo svete je sója. Zohráva dôležitú úlohu v tradičnej kuchyni mnohých oblastí sveta.Vedecká i laická pozornosť sa koncentruje na sóju a výrobky z nej z dôvodu variabilnosti možných úprav a obsahu potenciálnych chemoprotektívnych látok pôsobiacich preventívne proti civilizačným chorobám. Prínosom riešenia práce budú poznatky o vzájomných vzťahoch polyfenolov a vybraných nutričných zložiek (bielkoviny, minerálne látky)v sóji a ich vplyv na zdravie človeka.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-APB agropotravinárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.