Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt: Fazuľa, ako jedna z najfrekventovanejších strukovín u nás, je dlho oceňovanou plodinou pre jej zloženie a obsah živín, ale všeobecne sú málo diskutované a prezentované jej nutričné vlastnosti. Z výživového hľadiska najcennejšou zložkou fazule sú bielkoviny, ktoré pre nedostatok sírnych aminokyselín nie sú plnohodnotné, ale svojou kvalitou sa zaraďujú hneď za bielkoviny živočíšneho pôvodu. V súčasnom stravovaní, keď prevláda spotreba sacharidov a tukov, a spotreba bielkovín je nedostatočná, fazuľa ako zdroj hodnotnej bielkoviny má veľký význam pri vyrovnávaní bielkovinového schodku v strave. Tuky nepatria medzi významné zložky fazule, čo zvyšuje jej dietetickú hodnotu (znižovanie koncentrácie LDL cholesterolu). Medzi výživovo potrebné zložky patria tiež minerálne látky. Z oblasti makroelementov treba predovšetkým spomenúť draslík, ktorý je v prevahe, ďalej tiež fosfor, vápnik i horčík. Fazuľa je pozoruhodná obsahom provitamínu A a je dobrým zdrojom vitamínov, najmä skupiny B, ktoré pozitívne pôsobia na nervovú sústavu, čo sa uplatní v dnešnej hektickej dobe, vzhľadom na zvýšenú neuropsychickú záťaž. Fazuľa nám nielen spestruje jedálny lístok, ale svojím zložením zabezpečuje vyvážený príjem živín a minerálnych látok a obsahom fytoprotektívnych látok pozitívne pôsobí na odolnosť organizmu proti ochoreniam.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-APb agropotravinárstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.