Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt:
Fazuľa, ako jedna z najfrekventovanejších strukovín u nás, je dlho oceňovanou plodinou pre jej zloženie a obsah živín, ale všeobecne sú málo diskutované a prezentované jej nutričné vlastnosti. Z výživového hľadiska najcennejšou zložkou fazule sú bielkoviny, ktoré pre nedostatok sírnych aminokyselín nie sú plnohodnotné, ale svojou kvalitou sa zaraďujú hneď za bielkoviny živočíšneho pôvodu. V súčasnom stravovaní, keď prevláda spotreba sacharidov a tukov, a spotreba bielkovín je nedostatočná, fazuľa ako zdroj hodnotnej bielkoviny má veľký význam pri vyrovnávaní bielkovinového schodku v strave. Tuky nepatria medzi významné zložky fazule, čo zvyšuje jej dietetickú hodnotu (znižovanie koncentrácie LDL cholesterolu). Medzi výživovo potrebné zložky patria tiež minerálne látky. Z oblasti makroelementov treba predovšetkým spomenúť draslík, ktorý je v prevahe, ďalej tiež fosfor, vápnik i horčík. Fazuľa je pozoruhodná obsahom provitamínu A a je dobrým zdrojom vitamínov, najmä skupiny B, ktoré pozitívne pôsobia na nervovú sústavu, čo sa uplatní v dnešnej hektickej dobe, vzhľadom na zvýšenú neuropsychickú záťaž. Fazuľa nám nielen spestruje jedálny lístok, ale svojím zložením zabezpečuje vyvážený príjem živín a minerálnych látok a obsahom fytoprotektívnych látok pozitívne pôsobí na odolnosť organizmu proti ochoreniam.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-APB agropotravinárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.