Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti je lupina pre konzumentov netradičnou plodinou, ale bola dobre známa v strave našich predkov. Lupina je výborným zdrojom bielkovín, lipidov a vitamínov. Je významná hlavne vysokým obsahom vlákniny v pomere k nízkemu obsahu škrobu. Z minerálnych látok obsahuje draslík, fosfor, vápnik, horčík a veľmi nízky obsah sodíka. Skladbou semena má lupina bližšie k diskutabilnej sóji. Pri porovnaní so sójou má lupina nižší obsah lipidov, nízky obsah alergénnych látok a „odporcovia“ geneticky modifikovaných produktov môžu v lupine bielej nájsť vhodnú alternatívu sóje. Zloženie a vlastnosti semien lupiny a z nich vyrobenej múky sú ideálne pre využitie v potravinárskom priemysle vo výrobe cestovín, ako aj vo výrobe nových cukrárenských výrobkov, či trvanlivého pečiva i tzv. bezlepkových výrobkov. Z dôvodu vysokej nutričnej hodnoty a zaujímavých funkčných vlastností lupina predstavuje pozoruhodnú alternatívu aj vo vzrastajúcej tendencii inovácií cereálnych produktov. Práca bude zameraná na prehĺbenie poznatkov o nutričnom zložení lupiny s rozšírením o chemoprotektívne zložky.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-APB agropotravinárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.