Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Antinutričné látky strukovín
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt: V poslednom období sa do popredia záujmu modernej výživy dostáva aj problematika antinutričných a toxických zložiek potravín. Záujem sa týka nielen exogénnych kontaminantov, ale aj prirodzených toxických zložiek a rizík týchto endogénnych zlúčenín vo vzťahu k nutričnej kvalite potravín. Okrem látok toxického charakteru sa v požívatinách nachádzajú aj látky antinutričnej povahy. Ide o látky, ktoré zapríčiňujú deficienciu živín alebo negatívne vplývajú na ich utilizáciu a funkciu. Aj keď sa niektoré z antinutričných látok vyskytujú v jednotlivých strukovinách vo väčšej miere, ich negatívne pôsobenie je často až prehnane zdôrazňované, pretože technologickými procesmi je možné dosiahnuť efektívne zníženie ich obsahu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.