Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Antinutričné látky strukovín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt: V poslednom období sa do popredia záujmu modernej výživy dostáva aj problematika antinutričných a toxických zložiek potravín. Záujem sa týka nielen exogénnych kontaminantov, ale aj prirodzených toxických zložiek a rizík týchto endogénnych zlúčenín vo vzťahu k nutričnej kvalite potravín. Okrem látok toxického charakteru sa v požívatinách nachádzajú aj látky antinutričnej povahy. Ide o látky, ktoré zapríčiňujú deficienciu živín alebo negatívne vplývajú na ich utilizáciu a funkciu. Aj keď sa niektoré z antinutričných látok vyskytujú v jednotlivých strukovinách vo väčšej miere, ich negatívne pôsobenie je často až prehnane zdôrazňované, pretože technologickými procesmi je možné dosiahnuť efektívne zníženie ich obsahu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.