Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Antinutričné látky strukovín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Mária Timoracká, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt: V poslednom období sa do popredia záujmu modernej výživy dostáva aj problematika antinutričných a toxických zložiek potravín. Záujem sa týka nielen exogénnych kontaminantov, ale aj prirodzených toxických zložiek a rizík týchto endogénnych zlúčenín vo vzťahu k nutričnej kvalite potravín. Okrem látok toxického charakteru sa v požívatinách nachádzajú aj látky antinutričnej povahy. Ide o látky, ktoré zapríčiňujú deficienciu živín alebo negatívne vplývajú na ich utilizáciu a funkciu. Aj keď sa niektoré z antinutričných látok vyskytujú v jednotlivých strukovinách vo väčšej miere, ich negatívne pôsobenie je často až prehnane zdôrazňované, pretože technologickými procesmi je možné dosiahnuť efektívne zníženie ich obsahu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.