Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Kontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Z nutričného pohľadu ryby predstavujú nenahraditeľnú zložku zdravej a vyváženej stravy. Ryby sú charakteristické vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín, esenciálnych aminokyselín, minerálov a vitamínov. Avšak konzumácia rýb môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie z dôvodu vysokého obsahu kontaminantov. Rizikové prvky vplyvom ľudskej činnosti prenikajú do vodného ekosystému. Tieto prvky sú následne kumulované v organizmoch rýb. Cieľom práce je stanovenie obsahu vybraných rizikových prvkov v produktoch z morských rýb a hodnotenie prípadných rizík z konzumácie týchto produktov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.