Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Rozpúšťanie anorganických fosfátov baktériami izolovanými z rizosféry vybraných plodín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práca bude hodnotiť (kvalitatívne a kvantitatívne) schopnosti baktérií rozpúšťať rôzne anorganické zdroje fosfátov v definovaných laboratórnych podmienkach. Baktérie budú izolované z oblasti rizosféry poľnohospodárskych plodín ako kukurica, slnečnica, tekvica a kapusta repková pravá. Pri najaktívnejších kmeňoch sa bude testovať ich reakcia pri rozpúšťaní fosfátov pri stresových podmienkach prostredia ako teplota a pH.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ABI aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.