Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie aktivity baktérií pri produkcií rastových látok prospešných pre rast rastlín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať sledovaním aktivity baktérií vyizolovaných z oblasti rizosféry poľnohospodárskych plodín pri produkcii rastového hormónu - kyseliny indolyl-3 octovej. Zároveň sa bude hodnotiť či je produkcia ovplyvnená stresovými podmienkami prostredia ako rozdielna teplota, pH a zasolenosť prostredia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ABI aplikovaná biológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.