Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Translokácia rizikových prvkov vo fruktifikačných štruktúrach jedlých divorastúcich húb
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Július Árvay, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Július Árvay, PhD.
Abstrakt: Ponúkaná téma bakalárskej práce sa bude venovať problematike vybraných rizikových prvkov a ich prechodu systémom substrát-mycélium-fruktifikačný orgán. Keďže makroskopické huby je možné rozdeliť na saprofytické a mykorízne, tak budeme sledovať rozdiely v bioakumulačných schopnostiach jednotlivých druhov sledovaných húb. Pridanou hodnotou tejto práce bude determinácia možných zdravotných rizík vyplývajúcich z pravidelnej a dlhodobej konzumácie predmetných druhov na základe tolerovateľných príjmov, ktoré definuje Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO).


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.