Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv polyfenolov na ovariálne funkcie in vitro
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Abstrakt: Polyfenoly patria medzi prírodné látky, ktoré majú pozoruhodné preventívne a liečebné účinky na zdravie živočíchov. Sú skupina polyfenolových látok, ktoré sa vyskytujú v ovocí a zelenine a disponujú terapeutickými, antioxidačnými, protinádorovými, protizápalovými a modulačnými účinkami v humánnej a veterinárnej medicíne. Ciele práce budú zamerané na detekciu účinkov vybraných biologicky aktívnych látok nachádzajúce sa v ovocí na ovariálne línie živočíchov so zameraním sa na steroidogenézu, proliferáciu a apoptózu v podmienkach in vitro.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení