Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Vplyv polyfenolov na ovariálne funkcie in vitro
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:--
Academic year:
2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Summary:
Polyfenoly patria medzi prírodné látky, ktoré majú pozoruhodné preventívne a liečebné účinky na zdravie živočíchov. Sú skupina polyfenolových látok, ktoré sa vyskytujú v ovocí a zelenine a disponujú terapeutickými, antioxidačnými, protinádorovými, protizápalovými a modulačnými účinkami v humánnej a veterinárnej medicíne. Ciele práce budú zamerané na detekciu účinkov vybraných biologicky aktívnych látok nachádzajúce sa v ovocí na ovariálne línie živočíchov so zameraním sa na steroidogenézu, proliferáciu a apoptózu v podmienkach in vitro.

There are no limitations of the topic