Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv polyfenolov na ovariálne funkcie in vitro
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Abstrakt: Polyfenoly patria medzi prírodné látky, ktoré majú pozoruhodné preventívne a liečebné účinky na zdravie živočíchov. Sú skupina polyfenolových látok, ktoré sa vyskytujú v ovocí a zelenine a disponujú terapeutickými, antioxidačnými, protinádorovými, protizápalovými a modulačnými účinkami v humánnej a veterinárnej medicíne. Ciele práce budú zamerané na detekciu účinkov vybraných biologicky aktívnych látok nachádzajúce sa v ovocí na ovariálne línie živočíchov so zameraním sa na steroidogenézu, proliferáciu a apoptózu v podmienkach in vitro.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia