Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na Slovensku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Úlohou riešiteľa diplomovej práce bude spracovať problematiku výskytu alimentárnych ochorení na Slovensku za posledné roky, so zameraním na salmonelózy a iné časté ochorenia. Študent sa bude pri vypracovávaní témy opierať predovšetkým o informácie z výročných správ Úradu verejného zdravotníctva SR.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení