Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Možné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazci
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca bude mať kompilačný charakter. Študent spracuje problematiku výskytu legislatívne nesledovaných mykotoxínov rodu Alternaria (altenuén, alternáriol, alternáriol monometyléter, kyselina tenuazonová, altertoxíny a pod.) v potravinách a surovinách určených na výrobu potravín.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.