Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazci
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude mať kompilačný charakter. Študent spracuje problematiku výskytu legislatívne sledovaných i nesledovaných mykotoxínov rodu Fusarium (trichotecény, fumonizíny, zearalenón, beauvericín, enniatíny a pod.) v potravinách a surovinách určených na výrobu potravín.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.