Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravinách
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Mikroskopické huby sa môžu významne podieľať na znehodnocovaní potravín, na skracovaní ich trvanlivosti, či ovplyvňovaní ich bezpečnosti. Bakalárska práca bude mať kompilačný charakter. Úlohou študenta bude teoreticky spracovať možnosti ovplyvňovania rastu nežiaducich mikromycét v potravinách, s cieľom predĺžiť ich skladovateľnosť a použiteľnosť.
Zrušeno:
ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.