Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Výskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca bude zameraná na vyšetrenie mykobioty zŕn pšenice a jačmeňa slovenského pôvodu. Mykologické analýzy budú orientované na sledovanie výskytu zástupcov rodu Alternaria - významného rodu potenciálne toxinogénnych vláknitých mikroskopických húb.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.