Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Návrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemena
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Čapla, PhD.
Abstrakt:
Pre zaručenie potravinovej autenticity je potrebný vývoj analytických techník umožňujúcich úradom a producentom kontrolovať, či produkty sú správne popisované a označené. Cieľom našej práce je navrhnúť vhodné genetické markery na autentifikáciu jednotlivých druhov mlieka v inom druhu mlieka.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.