Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Molekulárno-genetická charakteristika fazule.
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Vivodík, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Martin Vivodík, PhD.
Abstrakt: Molekulárno-genetická charakteristika fazule.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-ABb aplikovaná biológia-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.