Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Molekulárno-genetická charakteristika fazule.
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Martin Vivodík, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Molekulárno-genetická charakteristika fazule.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.