Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Molekulárno-genetická charakteristika fazule.
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Vivodík, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Martin Vivodík, PhD.
Abstrakt: Molekulárno-genetická charakteristika fazule.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.