Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
DNA analýzy identifikácie potravinových zdrojov sóje (Glycine).
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Martin Vivodík, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Martin Vivodík, PhD.
Abstrakt:
DNA analýzy identifikácie potravinových zdrojov sóje (Glycine).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.