Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Biochemická a genetická charakteristika sóje fazuľovej
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Biochemistry and Biotechnology - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce bude urobiť literárny prehľad a charakterizovať sóju fazuľovú(Glycine max)z hľadiska botanického zaradenia, genetického pôvodu, nutričnej a technologickej kvality. Hodnotiť sa bude obsah bielkovín, frakčná skladba bielkovín, aminokyselinové zloženie a obsah makro a mikroprvkov. Z hľadiska genetickej diverzity sa v práci budú definovať molekulárne markery založené na polymorfizme DNA a bielkovín. Kľúčové slová: sója fazuľová, nutričná a technologická kvalita, molekulárne markery.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABTB Agrobiotechnology /2014/

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.