Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Genetická diverzita sóje fazuľovej
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Abstrakt: Genetická diverzita sóje fazuľovej bude analyzovaná molekulárnymi markermi na úrovni polymorfizmu DNA a zásobných bielkovín. Aplikované budú elektroforetické metódy (SDS-PAGE, A-PAGE) a metódy molekulárnej biológie (Scot markery).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ATI agrobiotechnológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.