Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Skupina ťažkých kovov patrí medzi kontaminujúce látky životného prostredia. Tento pojem sa spája najčastejšie s rizikovými prvkami, ktoré znečisťujú ovzdušie, pôdu, vodu a majú nežiaduce toxické účinky pre človeka. Pochádzajú z antropogénnych a prírodných zdrojov. K antropogénnym zdrojom patrí priemysel, baníctvo prostredníctvom ktorých sa kontaminuje životné prostredie a takýmto spôsobom sa môžu dostať do potravinového reťazca.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.