Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človeka
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Skupina ťažkých kovov patrí medzi kontaminujúce látky životného prostredia. Tento pojem sa spája najčastejšie s rizikovými prvkami, ktoré znečisťujú ovzdušie, pôdu, vodu a majú nežiaduce toxické účinky pre človeka. Pochádzajú z antropogénnych a prírodných zdrojov. K antropogénnym zdrojom patrí priemysel, baníctvo prostredníctvom ktorých sa kontaminuje životné prostredie a takýmto spôsobom sa môžu dostať do potravinového reťazca.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.