Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce bude vykonať floristický prieskum kvitnúcich rastlín na vybranom území (zahŕňa zhotovenie herbáru a fotodokumentácie rastlín) a zo súboru zistených druhov vyhodnotiť výskyt resp. zastúpenie medonosných rastlín na danom území.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia