Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej práce bude vykonať floristický prieskum kvitnúcich rastlín na vybranom území (zahŕňa zhotovenie herbáru a fotodokumentácie rastlín) a zo súboru zistených druhov vyhodnotiť výskyt resp. zastúpenie medonosných rastlín na danom území.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia