Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na výskyt vláknitých mikromycét v bielych a modrých odrodách hrozna pochádzajúcich z Vrbovského vinohradníckeho rajónu. Hrozná budú zberané v technologickej zrelosti a následne mykologicky analyzované na endogénne a exogénne osídlenie. Pozornosť bude sústredená aj na zástupcov penicílií, pričom potenciálne toxinogénne kmene budú analyzované na produkciu vybraných mykotoxínov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia