Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: FODMAP - fermentovateľné oligo, di a polysacharidy a ich význam v potravinárstve
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Abstrakt: Oligosacharidy obsahujúce fruktózu (fruktány, inulín), galaktózu (galaktány, stachyóza, rafinóza), disacharidy obsahujúce galaktózu (laktóza), monosachridy a zmesi monosacharidov obsahujúce fruktózu (ovocný cukor, med) a sacharidové polyoly (manitol, sorbitol) sú považované za bezpečne konzumovateľné a zdraviu prospešné, avšak postupne ich ľudská potrava obsahuje také množstvá, ktoré sú nestráviteľné a vyvolávajú opačný efekt - tzv. syndróm bakteriálneho prerastania. Cieľom práce je popis potravinových zdrojov FODMAP a ich charakteristika ako substrátov pre rast baktérií.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.