Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Abstrakt: Diabetes mellitus, alebo cukrovka, je v súčasnosti jedným z najčastejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), v roku 2014 bola globálna incidencia diabetu v dospelej populácii okolo 9% . Štatistiky potvrdzujú nárast tohto ochorenia u všetkých vekových kategórií, a to predovšetkým vďaka obezite, nezdravej strave a nedostatku telesnej aktivity. Aj preto WHO odhaduje, že v roku 2030 bude diabetes siedmou najčastejšia príčinou úmrtí. Výskum v oblasti cukrovky je dôležitý a využíva rôzne animálne modely. Cieľom práce bude analýza výskumu DM a jej uplatnenie v praxi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia