Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Proposed by: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Summary:
Diabetes mellitus, alebo cukrovka, je v súčasnosti jedným z najčastejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), v roku 2014 bola globálna incidencia diabetu v dospelej populácii okolo 9% . Štatistiky potvrdzujú nárast tohto ochorenia u všetkých vekových kategórií, a to predovšetkým vďaka obezite, nezdravej strave a nedostatku telesnej aktivity. Aj preto WHO odhaduje, že v roku 2030 bude diabetes siedmou najčastejšia príčinou úmrtí. Výskum v oblasti cukrovky je dôležitý a využíva rôzne animálne modely. Cieľom práce bude analýza výskumu DM a jej uplatnenie v praxi.

There are no limitations of the topic