Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Zlepšovanie parametrov pôdy a zvyšovanie úrod racionálnou aplikáciou organických hnojív
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:3
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Abstrakt: V nádobovom, alebo v maloparcelovom pokuse sa bude zisťovať účinok aplikácie hospodárskych hnojív (ovčí hnoj, vermikompost) na fyzikálne a chemické parametre pôdy a na výšku a kvalitu úrody modelovej plodiny. Dávky a termíny aplikácie organických hnojív budú zohľadňovať nároky vybranej modelovej plodiny na obsahy živín v pôde.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AVR agrochémia a výživa rastlín