Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zlepšovanie parametrov pôdy a zvyšovanie úrod racionálnou aplikáciou organických hnojív
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Abstrakt: V nádobovom, alebo v maloparcelovom pokuse sa bude zisťovať účinok aplikácie hospodárskych hnojív (ovčí hnoj, vermikompost) na fyzikálne a chemické parametre pôdy a na výšku a kvalitu úrody modelovej plodiny. Dávky a termíny aplikácie organických hnojív budú zohľadňovať nároky vybranej modelovej plodiny na obsahy živín v pôde.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AVR agrochémia a výživa rastlín-- nezadané -- -- nezadané --