Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potenciálnych producentov aflatoxínov
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca bude zameraná na testovanie vplyvu vybraných rastlinných silíc na poternciálnych producentov aflatoxínov v laboratórnych podmienkach.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení