Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vybraných rastlinných silíc na potenciálnych producentov aflatoxínov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca bude zameraná na testovanie vplyvu vybraných rastlinných silíc na poternciálnych producentov aflatoxínov v laboratórnych podmienkach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia