Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vybraných rastlinných silíc na potenciálnych producentov aflatoxínov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na testovanie vplyvu vybraných rastlinných silíc na poternciálnych producentov aflatoxínov v laboratórnych podmienkach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia