Summary of topics offered - Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Marián Tomka, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Biochemistry and Biotechnology - FBFS
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Marián Tomka, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá identifikáciou lunazínového génu v rôznych matriciach. Výsledkom expresie tohto génu je lunazínový peptid, ktorý má mnohé zdraviu prospešné vlastnosti. Je účinným antioxidantom, protizápalovým činidlom s potenciálnymi protirakovinovými a cholesterol znižujúcimi vlastnosťami. Tieto vlastnosti robia z lunazínu veľmi zaujímavý objekt výskumu, pričom autorské kolektívy objavujú stále nové rastlinné druhy, v ktorých sa tento peptid vyskytuje. Hlavný cieľ záverečnej práce je nevyhnutným predpokladom pre zvyšovanie využiteľnosti a dostupnosti lunazínového peptidu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ATI Agrobiotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.