Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marián Tomka, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Marián Tomka, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá identifikáciou lunazínového génu v rôznych matriciach. Výsledkom expresie tohto génu je lunazínový peptid, ktorý má mnohé zdraviu prospešné vlastnosti. Je účinným antioxidantom, protizápalovým činidlom s potenciálnymi protirakovinovými a cholesterol znižujúcimi vlastnosťami. Tieto vlastnosti robia z lunazínu veľmi zaujímavý objekt výskumu, pričom autorské kolektívy objavujú stále nové rastlinné druhy, v ktorých sa tento peptid vyskytuje. Hlavný cieľ záverečnej práce je nevyhnutným predpokladom pre zvyšovanie využiteľnosti a dostupnosti lunazínového peptidu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ATI agrobiotechnológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.