Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Marián Tomka, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Marián Tomka, PhD.
Abstrakt:
Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je nesporne jednou z celosvetovo najvyužívanejších metodík používaných v biotechnológiách. Jej rozšírenosť je výsledkom univerzálnosti, jednoduchosti, finančnej a časovej nenáročnosti, pričom získané výsledky dávajú presnú a reprodukovateľnú informáciu o analyzovanom fragmente DNA. V súčasnosti je k dispozícií množstvo metodík, využívajúcich PCR ako základný pilier, pričom výber vhodného typu PCR môže poskytnúť oveľa komplexnejší obraz o analyzovanej molekule. Najpoužívanejším typom PCR vo väčšine analýz je qPCR, ktorá je schopná nielen detegovať fragment DNA ale umožňuje aj jeho kvantifikáciu, čo sa využíva na kvantifikáciu mikrobiálneho zaťaženia potravín alebo rastlinnej hmoty, detekciu GMO alebo na kvantifikáciu a genotypizáciu rôznych patogénov. Najmodernejšiu podobu qPCR reprezentuje digitálna PCR (ddPCR), ktorá je založená na spojení PCR a prietokovej cytometrie. Vďaka rozdeleniu na droplety dosahuje ddPCR vyššiu citlivosť a na kvantifikáciu nie je potrebná kalibračná krivka. Táto metodika je v súčasnosti využívaná predovšetkým v analýzach z oblastí medicíny, kde slúži na včasnú diagnostiku dedičných ochorení ale začína sa postupne využívať aj v potravinárstve predovšetkým na kontrolu bezpečnosti a kvality potravín. Vďaka svojim možnostiam, však predstavuje táto metodika moderný nástroj na najrôznejšie analýzy v biotechnológiách, ktoré boli doteraz ťažko zvládnuteľné pomocou štandardnej PCR.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.