Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prírodné farbivá - využitie v potravinárstve
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Abstrakt: V práci budú popísané možnosti využitia prírodných farbív - ovocných a zeleninových zdrojov, možnosti ich izolácie, využitia v potravinárstve. Budú tiež popísané výhody a možné riziká týchto farbív.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.