Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Ošetrenie jabĺk pred sušením ako nástroj zvyšovania kvality výsledného produktu
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude otestovať spôsoby antioxidačného ošetrenia plodov jabĺk pred sušením s cieľom zlepšenia senzorických a nutričných charakteristík


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FBP
P15-0130-I Technológie spracovania záhradníckych produktov