Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Využitie jedlých kvetov v gastronómii
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
Abstrakt:
Jedlé kvety a ich využitie v modernej gastronómii.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia